עץ הדעת

www.ehc.co.il

'עץ הדעת' הינו מרכז ייחודי לפיתוח אישי, קבוצתי וארגוני, אשר שם לו למטרה ללוות, לייעץ ולהדריך יחידים, קבוצות וארגונים במעגלי החיים השונים הקשורים לחיי היומיום כגון: תעסוקה, פרישה, ניהול, חברה, צמיחה, התפתחות אישית ועוד.
'עץ הדעת'מציע מגוון פעילויות רחבות היקף למימוש יעדים בטווח הקצר וכן לתכנון הישגים ארוכי טווח, זאת באמצעות: הרצאות בפני פורומים שונים, הנחיית סדנאות, אימון יחידים וקבוצות ועוד. כל זאת, באמות מידה גבוהות של שירות, מקצועיות, איכות, אינטגריטיות ומתן דגש אישי.
שיטת העבודה במרכז 'עץ הדעת' ייחודית, אקלקטית, מותאמת במיוחד לצורכי הלקוח ומבוססת על ניסיון עשיר ורב, אשר נרכש לאורך השנים. ייחודיותו של 'עץ הדעת' היא בשילוב בין אקדמיה (ידע רחב, מגוון ועדכני בתחומי מדעי החברה) לבין 'השטח' (ניסיון עשיר בהנחייה וליווי אינדיבידואלים וקבוצות שונות ומגוונות).
עובדי 'עץ הדעת' הם בעלי כישורים, הכשרות פורמאליות וניסיון מגוונים מתחומי הפסיכולוגיה; סוציולוגיה; התנהגות ארגונית; לימודי עבודה; עבודה סוציאלית; תקשורת; תיאטרון; מנהל עסקים ועוד.
שיטות העבודה מבוססות על מספר טכניקות ופרספקטיבות, שבבסיסן עומדים שני מודלים עיקריים::
המודל הראשון: מאפיין את סגנון החשיבה של עץ הדעת בעבודתה עם לקוחותיה; סגנון חשיבה המבוסס על 4 פריזמות עיקריות דרכן נבחנים תהליכי העבודה של 'עץ הדעת':
  • הפריזמה האישית– נקודת מבט של ההון האישי בארגון (עובדים, מנהלים....)

  • הפריזמה הקבוצתית– נקודת מבט של ההון הקבוצתי בארגון (צוות, מחלקה....).

  • הפריזמה הארגונית– נקודת מבט של ההון הארגוני (תרבות ארגונית, הארגון כשלם ....)

  • הפריזמה החברתיתהשוואת התהליכים הארגוניים ברמה החברתית לוקאלית וגלובאלית

המודל השני: מאפיין את סגנון העבודה היישומי של עץ הדעת בעבודתה עם לקוחותיה; סגנון עבודה המבוסס על 'מודל ש.ל.מ':
  • שילוב בין רקע תיאורטי (מחקרי, אקדמי ומדעי) לבין הפרקטיקה 'בשטח'.
  • למידה אפקטיבית וחווייתית.
  • מותאמת לצורכי הלקוח.
מרכז 'עץ הדעת' גאה להיות שותף פעיל בתהליכי שינוי, ייעול, צמיחה ופיתוח של גופים שונים בישראל.

מבין לקוחותינו: