עץ הדעת

www.ehc.co.il

כתיבת קורות חיים:
  • קורות החיים מהווים את כרטיס הביקור של האדם, לכן ישנה חשיבות רבה לאופן כתיבתם.

  • קורות חיים טובים מגבירים את הסיכויים לעבור לשלבי המיון הבאים.

  • בחברה המערבית ישנה תחרות גבוהה מאוד בכלל ובתחום התעסוקה בפרט. לכן, לא ניתן להקל ראש בחשיבותו של מסמך זה ורצוי לנהלו באופן מקצועי, רציני ומרשים.

  • כתבה על כתיבת קורות חיים