עץ הדעת

www.ehc.co.il

ניהול תהליכי פרישה
 
ייעוץ אישי, ליווי והדרכת מנהלים וארגונים בכל הנוגע למורכבותם של תהליכי פרישת עובדים. המטרה העיקרית היא לדאוג לפרישה מכובדת, מדורגת ומותאמת של העובדים.
דבר זה נעשה באמצות ייעוצים אישיים וסדנאות קבוצתיות קצרות וארוכות טווח שעוסקות בשני חלקים עיקריים:
 
עיבוד התכנים האמוציונאליים המלווים את תהליכי הפרישה (Being): איבוד הסטאטוס; פגיעה בדימוי העצמי; ריקנות שנוצרת; מציאת משמעות חדשה ועוד.
 
מתן כלים להתמודדות אפקטיבית עם הפרישה (Doing) כגון: ניהול זמן אפקטיבי; התמודדות עם שינוי; בניית תוכנית עבודה ליום שאחרי; התחדשות באמצעות יצירה ועשייה; כתיבת קורות חיים אפקטיביים; סימולציות לראיונות עומק אישיים ועוד. 
 
בנוסף לשני החלקים שלעיל, הסדנאות מורכבות גם מהרצאות אורח בנושאים הרלוונטיים לפרישה כגון: אורח חיים בריא; זכויות רווחה לגמלאים מהמוסד לביטוח לאומי; ניהול אפקטיבי של כלכלת המשפחה; אינטימיות זוגית ועוד.
 
 
 
 
סדנאות הפרישה מבוססות על מודלים ייחודיים לעץ הדעת,
 שנוצרו לאחר ניסיון עשיר במגוון ארגונים וקבוצות.
 
קישורים חשובים:

אתר מחלקת פרישה בצה"ל: 

הסתדרות המורים בישראל

אתר 50פלוס:   

מוטקה - נקודת המפגש לבני 60+:  

מנהלת הגמלאות - עובדי מדינה:  

מחלקת פרישה - משטרת ישראל:

     https://www.prisha.aka.idf.il/Templates/Login/Login.aspx

            http://www.itu.org.il/questions.asp?CategoryID=257

                                                                       http://www.50plus.co.il/

                                             http://www.motke.co.il/

                           http://gimlaim.mof.gov.il/mof/gimlaim 

                   http://sachar.police.gov.il/OutGimlaim.htm