עץ הדעת

www.ehc.co.il

מה כולל מרכז הערכה:
 
יום המיונים הוא בדרך כלל יום עבודה סטנדרטי בן 8 שעות, אולם, זה תלוי בדרישות התפקיד והארגון. לעתים, ישנה דרישה שונה מהארגון אליו מועמד הנבדק אשר עשויה להשפיע על משך המיונים; על כמות ואיכות המבחנים; על סוג המבחנים וכדומה. על אף השונות הרבה במערכת המבחנים בין מכון אחד למשנהו, היא כוללת תמיד שני חלקים:
 
א. מבחני התנהגות פסיכולוגים (חלק אישיותי):
מבחני האישיות מיועדים לאסוף מידע התנהגותי על הנבחן (בדרך כלל מידע לא מודע ולא נשלט של היבטי אישיותו) ולהערכת התאמתו האישיותית לתפקיד המוצע.
מבחניהאישיות מהווים את אחד החלקים הקשים והמלחיצים ביום המיונים. המבחנים כוללים סוללה של מבחנים (הנעה בין 5-20 מבחנים לנבדק) כגון: שאלונים אישיים; מבחן השלמת משפטים; תאור תמונות; העתקת צורות;מבחני ציור (עץ, אדם) ועוד.
 
 
 
 
 
ב. מבחני משכל (חלק חשביתי) (הדומים במהותם למבחנים הפסיכוטכניים לצבא) הכוללים: מבחני צורות, לוגיקה, סדרות חשבוניות, ידע כללי, הבנת הוראות ועוד. מבחנים אלו מנסים לאמוד את רמתו הקוגניטיבית של הנבדק כגון: מהירות קליטה, מהירות מחשבה, התמודדות עם מטלות מורכבות ובלחץ של זמן וכדומה.
 
 

 
התרשמות הבוחנים מהתנהגות הנבחן מורכבת מזיקה בין כל חלקי המבחנים,

במיוחד ההתנהגותיים-אישיותיים