עץ הדעת

www.ehc.co.il

מטרות האימון:
 
להביא את המתאמן למצב החיים וההצלחה המתאימים לו ביותר, בזמן הקצר ביותר, עם השקעת המשאבים הנמוכה ביותר. האימון הינו תהליך ממוקד מטרה, כאשר קצב ההתקדמות לקראת המטרה נקבע על ידי המתאמן. בתהליך האימון הדגש העיקרי הוא על "הכאן ועכשיו" – על תקופת ההווה של המתאמן, תוך התייחסות מועטה למסלול חייו בעבר של המתאמן, וחתירה קדימה למסע עתידי משותף של שינוי, צמיחה וגדילה. בניית עתיד ברור יותר, נגיש יותר ובר-השגה, אשר ישפר באופן משמעותי את חייו של המתאמן, זאת באמצעות בניית תוכנית אימונים אישית ומדויקת.

אימון מסייע לאנשים לזהות ולמפות את משאביהם, את צרכיהם, את חסמיהם ואת ייעודם. כמו כן, תהליך האימון מסייע למתאמן לסדר ולדרג את עדיפויותיו בחיים: מהם הדברים הנחשבים בעיניו כ"אבנים הגדולות בחייו"; מהם הדברים הנחשבים בעיניו כ"אבנים הקטנות בחייו"; מהם הדברים הנחשבים בעיניו כ"חול בחייו"; ומה הם הדברים הנחשבים בעיניו כ"מים בחייו" (על-פי משל 'ניהול הזמן' המוכר...).

אימון מאפשר למתאמן לעסוק בשאלות מהותיות מאוד בחייו, שלהן השלכות רבות על איכות חייו. לעתים קרובות בחיים, מציאת התשובות הנכונות תלויה ביכולת לשאול את השאלות הנכונות. תפקידו המרכזי של המאמן, מבוטא בצורה הטובה ביותר בציטוט שתבע החוקר הנודע אלברט איינשטיין:
 
 "הדבר החשוב מכל הוא לא להפסיק לשאול שאלות"