עץ הדעת

www.ehc.co.il

מטרות מרכז הערכה:
 
  • יום המבחנים הוא יום מייגע, האורך בדרך-כלל יום שלם (כ- 8 שעות) של מבחנים אינטנסיביים. מבחני המיון לעבודה הם מבחנים ארוכים ומורכבים.

  • מכוני המיון השונים יצרו "מעבדה מלאכותית של תעסוקה", שבה, כמו בכל ארגון אחר, יש משמרת של כ-8 שעות המורכבת ממטלות (פשוטות ומורכבות), לחץ, עמימות, חוסר-ודאות ואינטראקציה עם אנשים שונים ומגוונים (בדרגות ורמות שונות).

  • מטרת "מעבדה" זו הנה לבחון את מקצועיותם של הנבדקים – כלומר, לבחון את התאמתם לתפקיד המיועד ברמה ההתנהגותית, ברמה החשיבתית, ברמה המוטיבציונית, ברמה הערכית, ברמה המוסרית, ברמת יחסי האנוש, ברמת קבלת הסמכות, ברמת אמינות, ברמת יכולת התמודדותם במצבי לחץ ואי ודאות וכדומה.

  • בסיום יום הערכה ומיון נכתב דו"ח מפורט לגבי התאמתו האישיותית של הנבדק למשרה אליה הוא מועמד. הדו"ח מפרט את ציונו של הנבדק בנוגע לכ-100 תכונות שלאורן הוא נבחן.