עץ הדעת

www.ehc.co.il

מיומנויות הקשבה פעילה
 
במרבית מהאינטראקציות היומיומיות משתמשים בני האדם במיומנויות תקשורת בינאישית. אולם, תקשורת זו מורכבת מספר מיומנויות שנרכשו במהלך החיים ואשר מסייעות או חוסמות את התהליך הקומוניקטיבי. אחת מהמיומנויות השכיות ביותר בתהליך התקשורת הבינאישית הנה - הקשבה.
 
מטרות:
  • בסדנא נבחן מהי הקשבה פעילה?
  • חשיבותה של ההקשבה הפעילה ברמה הארגונית.
  • מהם חסמי הקשבה אפקטיבית?
  •  הענקת כלים להתמודדות אפקטיבית יותר ושיפור דרכי ההקשבה הפעילה של המשתתפים.
 
 
 
 
 
 
 
 
"מרבית מהאנשים שומעים ולא מקשיבים....." (ליאונרדו דה-וינצ'י)