עץ הדעת

www.ehc.co.il

מיומנויות משוב אפקטיבי
 
הסדנא עוסקת בהבנת המשוב ככלי אפקטיבי להתנהלות בחיים בכלל ובעולם העבודה בפרט. "משוב הוא מקרה ספציפי של תהליך קומוניקציה כללי בין בני-אדם. במקרה של משוב, אדם מסוים שולח מסר כלשהו לאדם אחר. כאשר המסר נושא אינפורמציה על המקבל. תפישתו של המקבל את המשוב, ותגובותיו כלפיו, תלויים בתכונותיו האישיותיות של המקבל, בטבע המסר ובתכונותיו של מוסר המשוב" (1979 Ilgen).
 
מטרות:
  • הבנת חשיבותו של המשוב ככלי אפקטיבי (במיוחד בידי המנהלים) לשיפור ביצועי העובדים; ליצירת אקלים ארגוני בריא ופרודוקטיבי ועוד. 
  • הבחנה בין שיחות משוב לשיחות הערכה.
  • פיתוח מודעות בנוגע למהם מאפייני משוב אפקטיבי.
  • הענקת כלים להענקת משוב אפקטיבי.