עץ הדעת

www.ehc.co.il

ניהול קונפליקטים
 
החיים המודרניים מספקים לנו סיטואציות קונפליקטואליות רבות. לכן, ישנה חשיבות רבה בהבנת נושא הקונפליקטים; בזיהוי סוגים שונים של קונפליקטים; בבחינה אישית של דפוסי התגובה הדומיננטיים של האדם; וכן, במתן כלים אפקטיביים להתמודדות עם קונפליקטים ולפתרון טוב יותר שלהם בעתיד הן ברמה האישית, הן ברמה הארגונית והן ברמה הניהולית.
 
מטרות:
  • פיתוח מודעות בנוגע לדפוס ההתמודדות האישית עם קונפליקטים.
  • הקניית כלים ומיומנויות לניהול קונפליקטים בצורה אפקטיבית ויעילה.
  • הבנת חשיבותו של ניהול הקונפליקטים ברמה האינדיבידואלית, המשפחתית והארגונית.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"אם המכשיר היחיד שבידך הוא פטיש, אתה נוטה לנהוג בכל הדברים כאילו הם מסמר"