עץ הדעת

www.ehc.co.il

מהו מרכז הערכה ומיון:
 
"הופעה מתמדת מחייבת אותנו להיות מאומנים היטב באמנות הבמה" (ארווינג גופמן)
 

הדרך לקבלת תפקיד יכולה להיות שביל נוח, נעים וקל, או שהיא יכולה להיות דרך חתחתים, מתישה ומתסכלת – זה תלוי בתרבות הארגונית ובמועמד עצמו. חלק מהמעסיקים והארגונים דורשים התרשמות אישית בלבד; חלק אחר, דורש המלצות בכתב ובעל-פה (שיחה עם ממליצים ומעסיקים קודמים); וחלק, ההולך וגדל, ידרוש חוות דעת של גורם חיצוני, שאינו מכיר אתכם כגון: מרכזי הערכה ומיון. זוהי הדרך הנפוצה ביותר בישראל לקבלה לתפקיד והיא נהוגה הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי, והיא מתבצעת על-ידי גורם חיצוני ואובייקטיבי - באמצעות מכוני המיון השונים כגון: אדם-מילוא; קינן-שפי; פילת וכדומה.

בשני העשורים האחרונים השיטה של מרכזי הערכה ומיון נעשתה נפוצה ומקובלת ביותר, בחברה המערבית. מרכזי הערכה אלו עושים שימוש במגוון רחב של מבחני מיון, אשר נותן למרכז ההערכה עדיפות גבוהה, מאחר שבדרך זו מתקבלת "תמונה" רחבה, מקיפה ומדויקת יותר של המועמד. מבחני המיון נועדו לאפשר למעסיק לקבל חוות דעת אובייקטיבית על הנבחן.