עץ הדעת

www.ehc.co.il

ניהול, מנהיגות ומה שביניהם
 
מנהיגות הנה תהליך דינאמי של הנעת אנשים לביצוע משימות לאורך זמן, תוך מיצוי אמצעי ההנעה ותוך שימוש מזערי באמצעי כפיה. מנהיגות יכולה להוליך אנשים לרמות גבוהות יותר של הכרה ומודעות. פיתוח כישורים, מודעות עצמית, למידה מושגית וגיבוש תפיסת תפקיד המנהיג בצוות/במחלקה/בארגון.
 
היכולת לנהל צוות של כפיפים ישירים, להניע עובדים הנה אחד המאפיינים המרכזיים המבחינים בין מנהל לעובד מקצועי. השינויים שחלו בגישות הניהוליות על רקע התמורות הטכנולוגיות, התפוצצות המידע והתחרות השיווקית, הופך את יחסי המנהל עם צוותו למורכבים. מטרת הסדנה להציף את המורכבות ביחסי מנהל צוות ולפרוס את הכלים הנחוצים לניהול צוות ולהנעתו. בנוסף, למפות את המיומנויות הנחוצות לניהול צוות וכן לאפשר למשתתפים לקבל משוב לגבי הסגנון הניהולי שלהם.
 
 
 
 
 
 
 
עץ הדעת מכשיר מנהלי ארגונים, ענפים ומחלקות לעידן המודרני, הדורש כלים ומיומנויות עדכניות. תהליך זה מתרחש באמצעות ליווי, הדרכה, אימון והנחיית סדנאות במגוון התחומים שבין מנהיגות וניהול.