עץ הדעת

www.ehc.co.il

הכנה למרכזי הערכה ומיון  (אישי וקבוצתי): 

"הופעה מתמדת מחייבת אותנו להיות מאומנים היטב באמנות הבמה" (ארווינג גופמן)

במסגרת עבודתו בשנים האחרונות - במכון הגדול ביותר בישראל להדרכה והכנה למרכזי הערכה ומיון; במסגרת פרטית; ובמסגרת צבאית - צבר ניסיון רב ועשיר של הכנה והדרכת אלפי אנשים למרכזי הערכה ומיון. תפקיד זה כלל: ייעוץ והכוונה אישית, הדרכה וסימולציות לראיונות עומק אישיים; הדרכה על ניהול רושם אישי-מקצועי; סימולציות לדינאמיקה קבוצתית, היכרות עם סוגי המבחנים; כתיבת קורות חיים מקצועיים ועוד.

סדנאות הכנה למרכזי הערכה ומיון – סדנאות אלו נערכו בשלוש השנים האחרונות לסטודנטים במכללה האקדמית עמק יזרעאל; לחיילים לפני שחרור- דרך היחידה להכוון חיילים משוחררים; כחלק אינטגראלי מסדנאות ליווי תהליכי פרישה בחברת תקשורת גדולה, בבנק ישראל, ברשות הדואר ועוד.  

סדנאות ניהול רושם – מיתוג עצמי – הצגת העצמי בצורה טובה יותר, שלה יש השלכות הן לטובת הפרט והן לטובת הארגון. מהו הרושם שאני מייצר בקרב הסובבים אותי? כיצד ניתן לשפר רושם זה? קורות חיים ככרטיס הביקור האישי של האדם.

סדנאות הכנה ל'אזרחות' (פורשים; חיילים טרום שחרור; שירות לאומי ועוד) – ריכוך שחרורם של חיילים לפני שחרור, במיוחד מאזורי הפריפריה. הכנה זו כוללת: ליווי וייעוץ אישי; סדנאות קבוצתיות בתחומי: מוקד שליטה פנימי/חיצוני; הכנה למרכזי הערכה; תהליכי קבלת החלטות; עיבוד רגשי של פרידה מהצבא; ועוד.