עץ הדעת

www.ehc.co.il

סדנת פיתוח אסרטיביות
 
החיים המודרניים מגבירים בכל יום את חשיבותה של התנהגות אסרטיבית כלפי: הפרט, הלקוח, הארגון, נותני השירותים ועוד. התנהגות זו אינה נלמדת באופן פורמאלי על-ידי מערכת החינוך, אלא להיפך, מערכת החינוך מנסה לדכא התנהגויות אסרטיביות.
 
מטרת הסדנא:
  • להבין את חשיבותה של ההתנהגות האסרטיבית.
  • להעניק כלים אפקטיביים להתמודדות טובה יותר באינטראקציות היומיומיות עם אינדיבידואלים וארגונים שונים.
  • להבין את היתרונות והחסרונות בהתנהגות אסרטיבית.