עץ הדעת

www.ehc.co.il

פיתוח מנהלים

השינויים המהירים בשוק התחרותי-גלובאלי במאה ה-21 מציבים בפני מנהלים אתגרים ומורכבויות חדשות. מנהלים אשר רכשו לעצמם כלים, מיומנויות ופילוסופיות ניהול מחויבים להתאימם למציאות החדשה ולא ימצאו עצמם מתנהלים בשיטות וטכניקות כשל 'דינוזאורים' בעולם המודרני – טכניקות המועדות לכישלון. כיום, מנהלים מוכרחים לבחון את סגנון ניהולם ומנהיגותם ולרכוש כלים ומיומנויות עדכניות, יעילות, רלוונטיות ואדפטיביות לעולם העסקי המשתנה בקצב מסחרר.
 

מטרות התוכנית לפיתוח מנהלים

לתוכנית לפיתוח מנהלים יש שתי מטרות עיקריות:

פיתוח מודעות אישית:

 בחינת סגנון ניהול ומנהיגות אינדיבידואלי.

רכישת כלים ומיומנויות:

הענקת כלים ומיומנויות להתמודדות אפקטיבית 

 

ויעילה יותר עם המציאות העסקית.  

  

מתודולוגיה

התוכנית כוללת תהליך של ייעוץ, ליווי והדרכה פרטניים וקבוצתיים. בתהליך זה ייעשה שימוש במתודות שיותאמו לצורכי וערכי הלקוח, עם חלוקה לשני פרמטרים מרכזיים:

תיאוריה:

 

רקע תיאורטי ומדעי בתחום המיומנויות הניהוליות כגון: סגנונות ניהול ומנהיגות; מיומנויות השפעה ושכנוע; מיומנויות קבלת החלטות; זיהוי חזקות וחולשות ועוד. 
 

פרקטיקה:

 

סימולציות ותרגילים אישיים וקבוצתיים; שימוש בשאלונים אישיים; CASE STUDY של סיטואציות רלוונטיות ועוד.