עץ הדעת

www.ehc.co.il

פיתוח עבודת צוות
 
כל הקבוצות הן ייחודיות. הן כולן מערכות חיות דינאמיות, מורכבות, משתנות כל הזמן – בדיוק כמו הפרטים בקבוצה– יש להן דפוסי התנהגות וחיים משלהן. צוות הנו קבוצה של אנשים בעלת מידה גבוהה של תלות הדדית, המכוונת להשגת מטרה או להשלמת משימה. חברי הצוות מסכימים על מטרה ועל כך שהדרך היחידה להשגתה הינה לעבוד ביחד    (Parker, 1990).
 
עבודת צוות היא הגורם המניע מספר אחד להצלחה בכל גוף ארגוני ולא משנה אופי עיסוקו. עבודת צוות אינה מלאכה פשוטה ואינה נוצרת בקלות רבה. כדי שעבודת הצוות תהיה יעילה ואפקטיבית, על השותפים להתאמץ, להיפתח, לשתף פעולה, ורצוי שיהיו מנוסים ומיומנים בעבודת צוות. אולם, מרבית מבני-האדם (צעירים ומבוגרים) צריכים לעבור הכשרה לכך.
 
 
 
 
עץ הדעת מעוניין להקנות כלים ומיומנויות לפיתוח צוותי עבודה סינרגטיים, אפקטיביים ומצליחים.