עץ הדעת

www.ehc.co.il

צוות יועצי עץ הדעת הנו צוות מקצועי, מנוסה, מיומן ובעל השכלה אקדמית בתחומי הפסיכולוגיה; הסוציולוגיה; לימודי עבודה; עבודה סוציאלית; התנהגות ארגונית; תקשורת; תיאטרון; מנהל עסקים ועוד.
 
הרכב צוות עץ הדעת (אשר מגוון באסקפטים רבים הן בטווח הגילים הרחב 28-57 והן בידע, בניסיון ובהכשרות) משקף את מדיניות עץ הדעת המעניקה דגש לתפישת עולם אקלקטית, רחבה ומגוונת בתחומי פעילותה. אקלקטיות, אשר מיועדת להעניק תפישה רחבה והוליסטית ככל האפשר בנוגע לעבודה עם ההון האנושי האינדיבידאולי, הקבוצתי והארגוני.
 
צוות ייחודי זה מאפשר להקנות פרספקטיבה רחבה ומגוונת בכלל
וכלים, מיומנויות ומענה הוליסטי בפרט, עבור הפרט, הקבוצה והארגון.