עץ הדעת

www.ehc.co.il

מרכיבי תהליך ההכנה וההדרכה:
 
  • תהליך ההכנה יקבע על-פי דרישות הלקוח והוא יהיה בהתאמה לדרישות התפקיד הנכסף.

  • תהליך ההכנה מורכב מיחס אישי ומותאם לקצבו, רמתו ומצבו של הלקוח.

  • תהליך ההכנה ידמה את יום המיונים האמיתי, כלומר ייעשו בו סימולציות המדמות את התהליך והמרכיבים שאותם יעבור הלקוח ביום זה, שעליהם יקבל הלקוח משוב אישי, הדרכה וייעוץ. 

  • התהליך הנו מודלורי, מובנה והוליסטי.